Skip to content

CodeWeek: Programovanie s umelou inteligenciou

30.09.2023 - 14.10.2023

09:00 - 12:30

Online Event
CodeWeek: Programovanie s umelou inteligenciou

CodeWeek je európsky týždeň programovania jedná sa o nezávislú iniciatívu, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Keď sa naučíme programovať, pomôže nám to pochopiť svet okolo nás, ktorý sa rýchlo mení, rozšíriť si vedomosti o fungovaní technológií a rozvinúť si zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie.

Na workshopoch si ukážeme, ako je možné pomocou umelej inteligencie rozširovať funkcionalitu programov v Scratchi a iných podobných prostrediach. Vyskúšame si vytvoriť programy, ktoré dokážu rozpoznávať ľudskú reč, čítať články na webe, rozpoznávať emócie, gestá a rôzne objekty. Predstavíme si aj niektoré druhy hardvéru, ktoré dokážu spolupracovať s microbitom a využívať silu umelej inteligencie.

Workshop bude prebiehať 30.9.2023 a 14.10.2023 v čase od 9:00 do 12:30.

Kde:

Školenie bude prebiehať online. Registrovaný účastníci dostanú podrobné informácie mailom.

Čo budete potrebovať?

Školenie je určené pre všetkých učiteľov informatiky a tých, ktorí sa chcú naučiť niečo nové.

  • notebook, tablet, PC a kameru
  • dobrú náladu, chuť, nápady a zvedavosť 🙂
✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku Marianu Štefankovú: [email protected]

Zuzana Tkáčová

lektor

Pôvodne študovala za zdravotnú sestru, neskôr sa rozhodla pre štúdium umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Popri tom robila pedagogické štúdium a stala sa učiteľkou odborných elektrotechnických a informatických predmetov na strednej škole. Potom prišiel pilotný projekt EÚ s názvom Nano You (Nanotechnologic foru Youth), kde ako učiteľ overovala vzdelávacie materiály pre nanotechnológie. Po skončení projektu absolvovala špacializačné štúdium nanoedukácie (t.j. vyučovanie nanovedy a nanotechnológií) pre učiteľov v USA a postgraduálne interdisciplinárne štúdium nanobiotechnológií v Nemecku. Pôsobila na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako učiteľka informatiky a na Ústave informatiky Prídrodovedeckej fakulty UPJŠ v Košicicach ako expert pre didaktické inovácie pre predmet informatika v Národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, kde vytvára metodické materiály na vyučovanie pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách. V súčasnosti pôsobí na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach ako vyučujúca informatiky a školský digitálny koordinátor. V roku 2019 získala ocenenie Učiteľka Slovenska.

 

Bezplatne

Zdieľať

Partneri podujatia