Cesta Autentických dát – Data Science

Bavia Ťa dáta a chceš sa v nich vzdelávať? Si začiatočník a nevieš kde začať? Si tu správne!

Naučíš sa, ako používať štatistické metódy na analýzu dát, ako vytvárať predpovede a ako používať strojové učenie na zlepšenie výkonu modelov. Okrem toho sa naučíš, ako vizualizovať dáta pomocou grafických nástrojov a ako prezentovať výsledky analýzy dát.

Pripravili sme zoskupenie na seba nadväzujúcich kurzov v oblasti dát pre úplne začiatočníčky až po tie pokročilé:

 • Level 1 : Kurz Spoznaj Data Science
 • Level 2 : Kurz Úvod do Data Science
 • Level 3A : Spracovanie a analýza dát v Pythone
 • Level 3B : SQL dopytovanie pre Data Science
 • Level 3C : Machine Learning v Pythone
 • Level 3D : Neurónové siete, machine learning pre text a obrázky

Všetky tieto kurzy s podrobným popisom a viac infomáciami nájdeš na web stránke: https://videokurzy.ajtyvit.sk/pages/ajtyvit-cestaautentickychdatkde si ich môžeš kedykoľvek zakúpiť.

 

Krátky obsah kurzov:

 • Kurz Spoznaj Data Science-Level 1:

Dáta sem, dáta tam. Kdekoľvek pracuješ, určite sa stretneš s nejakými dátami. Totižto, mnoho firiem v posledných rokoch pochopilo, že v dátach sa môže skrývať veľa hodnotného. Dátová analýza, alebo teda data science, je odbor prostredníctvom ktorého vytvárame z dát
hodnotné informácie. Malým problémom data science je to, že sa skladá z mnohých samostatných disciplín, čo môže študenta zo začiatku odradiť. V tomto kurze si však dané disciplíny prejdeme a vysvetlíme si ich zastúpenie v data science.

Cena kurzu: 40€

Viac informácií o tomto kurze nájdeš na: https://videokurzy.ajtyvit.sk/courses/spoznaj-data-science-level-1

 • Kurz Úvod do Data Science- Level 2:

Počas kurzu si prejdeme všetkými komponentami projektu data science. Začneme jednoduchým nápadom a hypotézou. Skončíme konkrétnym vyhodnocovaním modelu strojového učenia. Tento krátkodobý kurz teda obsahuje veľmi konkrétnu transformáciu. Po
jeho absolvovaní sa môžeš zúčastňovať na projektoch data science! Každý takýto projekt je totiž integrovaný v nejakej doméne (napríklad, bankovníctvo). Ak máte teda znalosti z domény, v ktorej má byť data science projekt implementovaný, môžete do projektu prispieť práve svojimi znalosťami z danej domény. Tento kurz Ťa naučí koncepty a základy potrebné na to, aby si mohla veľmi efektívne prispievať do projektov. Napríklad, po absolvovaní kurzu dokážeš efektívne definovať vhodné nápady na data science projekty
alebo vyhodnotiť kvalitu prediktívneho modelu pre použitie v danej doméne.

Upozornenie: V tomto kurze sa NEbudeme učiť “hands-on” data science. Tento kurz je pre Teba teda vhodný aj keď nemáš v budúcnosti plány programovať v Pythone alebo SQLku. Ak takéto plány máš, tak Vás kurz naučí mnoho veľmi potrebných konceptov, ktoré v budúcnosti určite aj prakticky implementuješ.

Cena kurzu: 60€

Viac informácií o tomto kurze nájdeš na: https://videokurzy.ajtyvit.sk/courses/uvod-do-data-science-level-2

 • Spracovanie a analýza dát v Pythone- Level 3A:

Tento video kurz predstavuje vstupnú bránu do sveta dátovej analýzy. Naučíš sa základy programovania v Pythone a zručnosti potrebné pre každého dátového analytika či dátového vedca ako explorácia a vytváranie vizualizácií, pomocou ktorých budete dáta skúmať. Vieme, že najviac sa človek naučí nové znalosti ich praktizovaním, a preto je pre vás pripravených viac ako 25 hodín praktických programovacích cvičení s vysvetleniami. Na konci kurzu budeš mať možnosť vytvoriť vlastný projekt, v ktorom aplikuješ všetko, čo si sa v priebehu kurzu naučila.

Cena kurzu: 350€

Viac informácií o tomto kurze nájdeš na: https://videokurzy.ajtyvit.sk/courses/spracovanie-a-analyza-dat-v-pythone-level-3a

 • SQL dopytovanie pre Data Science- Level 3B:

Počas kurzu budete pracovať v interaktívnom prostredí nazvanom Jupyter Notebook a s lokálnou SQLite databázou. Na manipuláciu a analýzu dát v SQLite databáze budete používať knižnicu sqlite3, ktorá je súčasťou štandardnej knižnice Pythonu.

Pre absolvovanie tohto kurzu si nepotrebujete inštalovať a nastavovať žiadny dodatočný SQL editor – budete pracovať v prostredí Jupyter notebookov, a teda do pár minút po zapísaní ste pripravené hneď študovať.

Celý obsah kurzu je rozdelený do 2 hlavných modulov, ktoré pokrývajú základné až pokročilé aspekty práce s SQL jazykom. Štúdium a práca na cvičeniach vám zaberie približne 8 hodín. Každý modul zahŕňa 2 rozsiahle Jupyter notebooky, v ktorých sa naučíte nielen teoretické aspekty SQL, ale budete mať k dispozícii množstvo programovacích cvičení, v ktorých si hneď vyskúšate aplikovať naučené techniky.

Cena kurzu: 50€

Viac informácií o tomto kurze nájdeš na: https://videokurzy.ajtyvit.sk/courses/sql-dopytovanie-pre-data-science

 • Machine Learning v Pythone- Level 3C:

Sú data scientisti čarodejníci keď tvrdia, že dokážu predpovedať budúcnosť? To rozhodne nie.  Jednoducho vidia vo svojom okolí “funkciu” a odhadnú ju pomocou prediktívneho modelu. Napríklad, zozbierajú dáta o počasí a pomocou nich predpovedajú koľko ľudí sa rozhodne kúpiť si zmrzlinu v nasledujúci deň. V tomto kurze sa naučíš vytvárať prediktívne modely pomocou strojového učenia (machine learning)! Kurz sme nastavili tak, že po jeho absolvovaní budeš vedieť všetko potrebné na vytváranie základných prediktívnych modelov. Ak teda dostaneš k dispozícií vhodné dáta, dokážeš vytvoriť atribúty, vybrať vhodný model a vyhodnotiť úspešnosť vášho modelu. Kurz končí projektom, na ktorom budeš samostatne pracovať. Nasimulujeme si tak reálne prostredie a uistíme sa, že ste naozaj dosiahli požadovanú úroveň znalostí.

Cena kurzu: 350€

Viac informácií o tomto kurze nájdeš na: https://videokurzy.ajtyvit.sk/courses/machine-learning-v-pythone-level-3c

 • Neurónové siete, machine learning pre text a obrázky- Level 3D:

Tento kurz slúži ako vstupná brána do sveta neurónových sietí, spracovania obrázkov a textu pomocou machine learningu. Naučíš sa, čo sú neurónové siete, ako vznikli, ako fungujú a ako sa trénujú. Na konci kurzu budeš vedieť vytrénovať vlastnú neurónovú sieť pomocou knižnice scikit-learn. Neurónové siete sú často používané pri počítačovom videní a spracovaní prirodzeného jazyka. Naučíš sa ako s obrázkami pracovať pomocou knižnice openCV. Pochopíš myšlienku za konvolučnou neurónovou sieťou, ktorá je využívaná na spracovanie obrázkov. Vďaka tomuto kurzu budeš schopná pracovať aj na projektoch, kde sú vstupnými dátami text. Ukážeme si ako prekonvertovať text na čísla, s ktorými dokážu modely strojového učenia pracovať. Na konci kurzu budeš vedieť aplikovať v praxi veľmi často používané modely pre textové údaje ako napr. TF-IDF.

Cena kurzu: 200€

Viac informácií o tomto kurze nájdeš na: https://videokurzy.ajtyvit.sk/courses/neuronove-siete-machine-learning-pre-text-a-obrazky-3d

 

Ako kurzy prebiehajú a aká je forma?

Kurzy sú vo forme nahrávok, ktoré máš všetky hneď prístupné. Môžeš sa vzdelávať vo svojom tempe a kedykoľvek Ti to vyhovuje.

Počas celého trvania kurzu budeš mať k dispozícií komunitu na Discorde a neustálu podporu od inštruktora, takže sa nemusíš cítiť osamelo počas štúdia. 🙂 Môžeš ho kontaktovať na [email protected] alebo na discorde v prípade, že:
● ti nie je úplne jasná ktorákoľvek časť preberaného učiva
● potrebujeľ detailnejšie dovysvetliť určitý koncept preberaného učiva
● potrebuješ kariérne poradenstvo (napr. skonzultovanie pracovnej pozície, o ktorú máš záujem)
● máš akékoľvek iné technické či netechnické otázky.

 

Ako sa prihlásim na kurz?

Tieto kurzy nájdeš na tejto webovej stránke: https://videokurzy.ajtyvit.sk/pages/ajtyvit-cestaautentickychdat.

Po výbere kurzu klikneš na tlačidlo kúpiť.

Vytvoríš si novú registráciu (ak už si zaregistrovaná, stačí sa iba prihlásiť do svojho konta)- vyplníš údaje: meno, priezvisko, email a heslo a klikneš na tlačidlo zaregistrovať sa.

Dostaneš sa k platbe. Ak máš zľavový kupón, v tejto časti ho možeš zadať.

Zaplatiť môžeš platobnou kartou alebo cez PayPal. Po vyplnení údajov karty klikneš na tlačidlo nákup kreditnou kartou.

Po zaplatení klikneš na tlačidlo začni sa učiť a celý kurz budeš mať hneď k dispozícií. Pri kurzoch z  Levelu 3 Ťa budeme po zaplatení kontaktovať s inštrukciami.

 

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na [email protected].

Róbert Barcík Lektoruje

Robo začal svoju lektorskú cestu už počas štúdia dátovej vedy na Dalarna University vo Švédsku. Vyučoval študentov tejto univerzity a zároveň začal vytvárať online edukatívny obsah, ktorý do dnešného dňa pomohol vyše 20 tisíc študentom z celého sveta. Jeho prednášky majú už viac než 10 miliónov zhliadnutí. Po štúdiu pokračoval v rakúskom bankovom sektore, kde pôsobil 5 rokov. Pracoval na rôznych projektoch pre banky v strednej Európe, kde využíval dátovú vedu. Vďaka jeho nadšeniu pre učenie založil jeden z najúspešnejších interných školiacich programov pre rakúske bankovníctvo. Počas viac-dňových kurzov vyškolil viac ako 300 nových dátových vedcov. Svoje skúsenosti momentálne využíva ako nezávislý školiteľ a jeden z autorov Autentických Dát, ktorá má za cieľ vzdelávať ľudí v oblasti dátovej vedy.

Zdieľať