arrow

V4MULA FINAL EVENT


Veľmi cenné vedomosti a skúsenosti sme nadobudli v Budapešti, kde prebehla finálna konferencia k projektu V4mula na tému “Society – ICT – Economy – Industry 4.0.” V4mula projekt – končil 21.11.2016 v Budapešti finálnou konferenciou na tému “Society – ICT – Economy – Industry 4.0” Partnermi v tomto projekte nám boli Innoskart ICT Cluster Hungary (HU), Wyzsza […]

Veľmi cenné vedomosti a skúsenosti sme nadobudli v Budapešti, kde prebehla finálna konferencia k projektu V4mula na tému “Society – ICT – Economy – Industry 4.0.”

V4mula projekt – končil 21.11.2016 v Budapešti finálnou konferenciou na tému “Society – ICT – Economy – Industry 4.0”

Partnermi v tomto projekte nám boli Innoskart ICT Cluster Hungary (HU), Wyzsza Szkola Biznesu W Darbowie Górniczej (PL) a DEX Innovation Center Liberec (CZ).

Konferencie sa ako speaker za nás zúčastnila Zuzka Nehajová, ktorá mala prednášku na tému: “Smart cities – test beds for smart solutions“

Do diskusie o vzdelávaní budúcej generácie na tému “Success story on innovative teaching with Lego“ & “How and why does an engineering company take part in forming the future generation?“ ,ktorú moderovala Peťa Kotuliaková z Aj Ty v IT, sa zapojila Katka Molnárová z organizácie Školstvo Inak.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.