arrow

Nenechajte prepadnúť vaše 2%


Nech už odovzdávate daňové priznanie v marci alebo máte nárok na odklad v júni, venujte nám 2% vašich daní. Pomôžu nám vzdelávať a motivovať viac malých dievčat v IT a zaplatiť nevyhnutné náklady na workshopy.

Ďalšie informácie alebo pomoc pri poukázaní 1%, 2% alebo 3% vám rady poskytneme na info@ajtyvit.sk.

Naše identifikačné údaje:
Názov organizácie: Aj Ty v IT,
o.z. Sídlo: Ilkovičova 6276/2,
842 16 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42352657

V roku 2019 sme zorganizovali vyše 350 rôznych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 12 000 dievčat, žien a pedagogičiek a pedagógov. Naše aktivity smerujeme na tieto tri cieľové skupiny:

 1. Pracujeme s vekovou skupinou dievčat od 8 do 14 rokov. Dievčatá od 8 rokov nie sú zaťažené predsudkami, z objavovania IT sveta majú obrovskú radosť a majú veľkú motiváciu učiť sa ďalej.
 2. V cieľovej skupine stredoškoláčok sme sa zamerali na budovanie komunít v regiónoch prostredníctvom Coding klubov a prostredníctvom vzdelávania pedagógov.
 3. Dôležitá je pre nás aj cieľová skupina dospelých žien, ktoré motivujeme a vzdelávame, aby sa dokázali uplatniť v IT sfére.

V roku 2019 sme rozšírili náš tím, máme projektovú manažérku pre každú cieľovú skupinu. Nechýba nám výborná vízia a odvážne ciele. Ak sa rozhodnete podporiť nás svojimi 2 percentami, veľmi nám v týchto našich cieľoch pomôžete. Aj vďaka vašim darom môžeme meniť budúcnosť dievčat.

Postup, ako môžete poukázať 1 %, 2 %, 3 % z dane:

Pre ZAMESTNANCA, ktorý do 15.2.2020 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania platí nasledovné:

 1. Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane. Vtedy k vyhláseniu priznaniu pridajte aj dané potvrdenie.
 2. Stiahnite, vytlačte a prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 3. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľníčka/k).
 4. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 5. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivo na stiahnutie:

Pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si v roku 2020 samé podávajú daňové priznanie platí nasledovné:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
 2. Vypočítaje 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie,
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42412552 (zarovnanie doprava)
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
  Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava
  Súpisné/orientačné číslo: 6276/2
  PSČ: 842 16
  Obec: Bratislava
  Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (1. apríl 2020, táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska– adresu si nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie:

Pre PRÁVNICKÉ OSOBY platí nasledovné:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca 2020) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
 3. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42412552 (zarovnanie doprava)
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
  Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava
  Súpisné/orientačné číslo:6276/2
  PSČ: 842 16
  Obec: Bratislava
  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. 4b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 8. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (1. apríl 2020, táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie: