Skip to content

Vladan Fejlek

Manažér rozvoja

Počas štúdia Financií, bankovníctva a investovania ho zaujala teória trhov a spôsoby kontaktu dopytu s ponukou.
Táto fascinácia ho preto po škole zaviedla k reklame, marketingu a komunikácii, kde sa venoval optimalizácií procesov a rastovým mechanizmom.

Vladan je presvedčený, že udržateľný rast je možný iba na základe rôznorodosti, aj preto vidí Aj Ty v IT ako najdôležitejšiu neziskovú organizáciu na Slovensku.

Kontaktovať Vladana môžete na: fejlek@ajtyvit.sk.