Skip to content

Margaréta Marcinčinová

Projektová manažérka

Margaréta alebo Megie, študovala biológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, IT ju však sprevádza celý život. Z vlastnej skúsenosti vie, že vybrať si zameranie už na strednej škole je náročná úloha, zvlášť, ak má
človek nedostatok informácií. Do Aj Ty v IT ju preto priviedla snaha pomôcť dievčatám objaviť, aké možnosti im technológie ponúkajú a nezavrhnúť ich už na začiatku ako niečo zložité či dokonca nevhodné.

V Aj Ty v IT pôsobí ako projektová manažérka pre stredoškoláčky v Košiciach a na východnom Slovensku a tiež organizačne zastrešuje prípravy Scratch Match a Girl’s Day.

Kontaktovat ju môžete na: [email protected]