Skip to content

Alžbeta Pališinová

Projektová manažérka

Počas štúdia ekonómie v Košiciach pôsobila Betka v študentskej internátnej rade, ktorej cieľom bol rozvoj internátneho prostredia a absolvovala niekoľko zahraničných stáži. Po ich ukončení zostala v zahraničí naďalej pôsobiť ako Research Analyst. Po určitom čase ju to však opäť začalo ťahať späť do Košíc, kde sa v súčasnosti venuje projektovému manažmentu. Je členkou IPMA Young Crew Slovakia, organizácie, ktorej cieľom je rozvoj budúcich lídrov. V rámci napĺňania tohto cieľa, sa podieľa na spoluorganizovaní rôznych seminárov a workshopov ako sú napríklad: Projekty 21. storočia.

V Aj Ty v IT je Betka našou košickou spojkou a projektovo zastrešuje naše aktivity v Košickom a Prešovskom kraji.

Kontaktovať Betku môžete na: palisinova@ajtyvit.sk.