Skip to content

Všetko pre najmladšie dievčatá

Dievčatá už na základnej škole snívajú o tom, kým raz budú v budúcnosti.

Úloha rodiča v živote jeho dcéry je veľmi dôležitá. Touto cestou sa snažíme ukázať aj vám, rodičom, prečo je dobré, aby vaša dcéra študovala IT.

Ako môžu rodičia a rodina pomôcť svojej dcére pri rozhodovaní sa o IT:

  • Podporte ju pri rozvoji jej IT zručností (návšteva krúžkov, aktivít, programovanie v škole).
  • Rozprávajte sa o vzorochúspešné ženy zo sveta IT nájdete aj u nás www.ajtyvit.sk/zeny-v-it/.
  • Diskutujte doma na tému informačných technológií a zvážte pre a proti v prípade kariéry v tomto odbore.
  • Rozmýšľajte nad profesijnou orientáciou vašej dcéry v čo najskoršom veku a povzbudzujte ju pri jej veľkých snoch o záchrane sveta. Práve s IT sa jej to môže podariť.
Projekty pre najmladšie dievčatá

8-15 rokov

Cieľom je ukázať dievčatám zaujímavé možnosti aktivít s počítačom a prebudiť v nich zvedavosť.
Typický znak: „chuťovka“

  • programovanie pohybu malého šikovného robota Ozobota pomocou fixiek
  • programovanie malých, šikovných zariadení s názvom micro:bit
  • vytváranie kreatívnych počítačových hier, zábavných animácií alebo príbehov pomocou programovacieho jazyka Scratch
  • zostrojenie a naprogramovanie si LEGO robota

Pravidelne prichádzame aj medzi Vás na základné školy a organizujeme workshopy na rôzne témy. Rozširujeme obsah hodín informatiky a ukazujeme aj nové možnosti, ktoré IT svet ponúka pre štúdium a kariéru. Ale hlavne je to super zábava!

Ak máte záujem o workshop priamo u Vás na škole, stačí ak nám pani učiteľka napíše na [email protected].

 

Program ENTER je vzdelávací program spoločnosti Slovak Telekom, ktorého súčasťou máme, spolu s OZ Učíme s hardvérom, česť byť. Cieľom projektu je umožniť školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky, a to prostredníctvom materiálnej pomoci aj potrebných výučbových metodík. Žiaci a rodičia v ňom nájdu praktické návody a učebné materiály, učiteľom zas umožní získať potrebné zručnosti a skúsenosti.

Viac nájdete na: www.enter.study/

Súťaž Scratch Match organizujeme od roku 2017 a jej hlavným cieľom je motivovať dievčatá na základných školách k objavovaniu sveta technológií. V súťaži môžu využiť svoj talent a kreativitu pri tvorbe jednoduchej počítačovej hry, zábavnej animácie alebo príbehu v jednoduchom programovacom jazyku scratch.
Viac na  www.scratchmatch.sk/

Kreatívny workshop na ktorom dievčatá naučíme pracovať v scratchi, zatiaľ čo rodičia podiskutujú pri spoločných raňajkách o možnostiach a perspektívach budúceho uplatnenia svojich dcér.

dlhodobejšie kurzy, ktorých cieľom je viesť k prvej aktívnej spolupráci s Aj Ty v IT, prvé skúsenosti s dlhodobejšími systematickými aktivitami. Typický znak: „kreativita“

· Zábavné programovanie s code.org

· Začíname s micro:bitom

· Scratch pre pokročilých

Máte otázky?

80 % VŠETKÝCH pracovných pozícií v budúcnosti bude vyžadovať IT zručnosti. Informatika je nevyhnutnosť, ak chce mať vaša dcérka prácu. Keď bude mať vaša dcéra 25 rokov a príde na trh práce, viete, ktoré pracovné činnosti budú ešte existovať a ktoré dnes zatiaľ ani nepoznáme? Jednou z možností, ako môžu rodičia a rodina pomôcť svojej dcére pri získavaní základných zručností, je podporiť ju v programovaní a prihlásiť ju na niektorý z našich workshopov alebo do súťaže Scratch Match.

Pre viac informácií si prečítajte stránku: BUDÚCNOSŤ

Scratch je blokový programovací jazyk, v ktorom si dievčatá osvoja základné techniky programovania, ktoré následne môžu použiť a rozšíriť pri programovaní micro:bitu. V budúcnosti im bude rovnako blízka logika akéhokoľvek programovacieho prostredia.

Spýtajte sa

Cieľovú skupinu
zastrešuje Lenka Kohútová

0915 087 243

profilovakarta-LenkaK