Skip to content

Ďakujeme, bez vás by sme to „nedali“

Uzavreli sme finančne rok 2015, a radi by sme sa poďakovali tým, ktorí nás podporujú. Zároveň chceme reagovať na niektoré komentáre pod článkami o AJ Ty v IT. Občas niekto pochváli, no zvyčajne diskutéri riešia dve hlavné témy: načo taká hlúposť ťahať baby do IT a aké množstvá peňazí do nás leje vláda.

Pri prečítaní komentára o peniazoch je mi vždy smutno.

Krátky zoznam našich podporovateľov

Tu je teda zoznam našich podporovateľov za rok 2015. Aj touto cestou vám ďakujeme, že na nás myslíte:

2000 Euro – Tempest

1000 Euro – Telekom

1000 Euro – Microsoft

500 Euro – VM Telecom

500 Euro – SWAN

500 Euro – DELL (viazané na Girl’s Day)

500 Euro – Zastúpenie Európskej komisie (viazané na Girl’s Day)

3000 Euro – Nadácia ESET (Girl’s Day)

3000 Euro – CVTI SR (Girl’s Day vo forme personálneho zabezpečenia akcie)

2650 Euro – Americká ambasáda na Slovensku (Girl’s Day)

Spolu: 14 650 Euro, z toho je 9 650 určených na organizáciu a prípravu Girl’s Day, takže na celoročné fungovanie nám zostáva 5 000 Euro. Z tejto sumy sa snažíme zabezpečovať zložitejšiu grafiku, dopravu lektorov na workshopy, nákupy materiálu, občerstvenia a výdavky, ktorým sa nevieme vyhnúť. Náš interný tím cestuje po Slovensku za vlastné zdroje.

Vďaka CVTI SR sa nám podarilo na jeseň 2015 uverejniť v online médiách krásnu sériu profilov žien z IT, ktorú by sme si z vlastných zdrojov určite dovoliť nemohli.

Nájsť si miesto medzi marketingom a HR je ťažké

Keď sme zakladali Aj Ty v IT, naivne som si myslela, že nás „potiahnu“ firmy, keďže celú robotu robíme pre nich – aby mali dosť žien vo svojich podnikoch. Zvyčajne sa však ocitáme medzi dvomi rozpočtami – marketingom a ľudskými zdrojmi. A keďže nás nevedia zaradiť, celá diskusia o peniazoch ide do stratena.

Máme šťastie, že niektoré služby dostaneme od firiem zdarma v rámci našej spolupráce. Tlač letákov a brožúr, jednoduchšie grafiky, úpravy textov, tričká, darčekové predmety pre dievčatá – veľká vďaka za to!

Čas a ľudia sú viac ako peniaze. Ale aj tie peniaze treba 🙂

O tom, ako s nami firmy môžu spolupracovať, sme písali už v inom blogu.

Všetky tieto aktivity robíme bezplatne. Firma do nich investuje svoj čas a ľudí, čo je pre nás častokrát vzácnejšie ako peniaze. Niekedy však musíme zaplatiť benzín, objednať grafiku, či nakúpiť pitie na workshopy. Čas nás dobrovoľníkov, ktorí tvoria Aj Ty v IT, je nevyčísliteľný.

Kto má chuť pomôcť, je vítaný 🙂

Nechceme si sťažovať. Len keď niekto tvrdí, koľko peňazí ide do Aj Ty v IT, mal by poznať pravdu. A keď má chuť „naliať“, je srdečne vítaný 🙂

Google_happy

A pravda číslo dva je taká, že vďaka Aj Ty v IT máme naozaj na dvoch slovenských IT fakultách už 10 % dievčat. Tie prídu o pár rokov na trh práce – a vtedy sa nám snáď podarí nájsť si miesto medzi marketingovým a HR rozpočtom firiem 🙂